Regulamin serwisu infomixy.pl

1) Zgłaszanie stron do serwisu infomixy.pl jest aktualnie bezpłatne.

2) Przed pojawieniem się zgłoszonej strony w serwisie infomixy.pl podlega ona ocenie przez moderatora który może zaakceptować stronę lub odrzucić. Informacja o wyniku moderacji jest przesyłana na adres email podany podczas zgłaszania strony. Moderacja trwa zazwyczaj nie dłużej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia strony.

3) Do serwisu infomixy.pl nie zostaną przyjęte strony które:

Moderator infomixy.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia strony bez podania przyczyny.

4) Okresowa kontrola stron: jeżeli strona po przyjęciu do katalogu zmieni swój profil/treść na niezgodną z regulaminem, wtedy może zostać usunięta przez moderatora.

5) Adres e-mail podawany podczas rejestracji w serwisie infomixy.pl nie będzie przekazywany podmiotom trzecim oraz będzie wykorzystywany jedynie do powiadamiania użytkownika o działaniach moderatora, zmianach w regulaminie infomixy.pl lub innych ważnych zmianach związanych z serwisem infomixy.pl.

6) Usunięcie strony na żadanie użytkownika jest możliwe przez edycję strony w panelu użytkownika i wpisanie w nowej treść prośby o usunięcie.